ailaymiengformatcuatoi for Windows 10

Free

No Rating
  • Publisher:  MrLove
  • Category:  
  • Age rating:  0+
  • Processors:  x86, x64, ARM
  • Downloads:  94
B ốn nhân vật được mô tả trong câu chuyện này - hai con chuột: "Đánh Hơi" và "Nhanh Nhẹn" cùng với hai con người tí hon: "Chậm Chạp" và "Ù Lì" -
với mục đích đại diện cho những tính cách đơn giản và phức tạp trong chúng ta, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Có lúc chúng ta xử sự như Đánh Hơi Nhân vật thường ngửi thấy trước những thay đổi, hay Nhanh Nhẹn Nhân vật đâm bổ vào hành động, hay Ù Lì Nhân vật không thừa nhận sự thay đổi và chống lại những thay đổi, vì sợ rằng nó sẽ dẫn đến những thứ tồi tệ hơn, hay Chậm Chạp Nhân vật học cách thích nghi đúng lúc khi nhận thấy rằng sự thay đổi sẽ dẫn đến những thứ tốt hơn! Cho dù chúng ta có thái độ nào đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một điểm giống nhau: một nhu cầu tìm kiếm lối đi cho mình trong mê cung, và thành công trong thời điểm thay đổi.

Related Windows 10 Apps